Administracja serwerami

Wraz z posiadaniem własnego serwera fizycznego rodzi się potrzeba zarządzania jego systemem operacyjnym i czuwania nad bezpieczeństwem działających usług.  W związku z tym przygotowaliśmy usługi administracji serwerami, spośród których można wybrać opcje odpowiadające Państwa potrzebom. Proponujemy również instalację i konfigurację całego systemu od podstaw. 

Oferujemy administrację serwerów pracujących na następujących systemach operacyjnych: Debian, Ubuntu, Red Hat Enterprise ES/AS v3/v4/v5, CentOS, Fedora, Gentoo, FreeBSD, Solaris, AIX 

W ramach usługi zapewniamy:
– Administrację serwerem
– Instalację firewalla
– Deinstalację nieużywanych usług
– Wstepną optymalizację usług/systemu
– Ustawienie strefy czasowej / automatyczna synchronizacja czasu
– Instalację zalecanych poprawek w oprogramowaniu systemowym
– Profilaktyczne aktualizacje bezpieczeństwa (w ciągu 12 lub 24 godzin)
– Kontrolę osprzętu serwerowego
– Zewnętrzny i wewnętrzny monitoring usług serwerowych w trybie 24x7x365
– Monitoring wykorzystania łącza przy użyciu narzędzia mrtg/rrdtool
– Statystyki wykorzystania łącza w MB/GB/TB, w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca/roku
– Ogólny monitoring sieci oraz diagnoza jej wydajności
– Cykliczną analizę wydajności serwera
– Dzienny backup plików systemowych na zdalny serwer
– Analizę logów firewall’a oraz systemowych
– Instalację i konfigurację oprogramowania serwerowego pod kątem potrzeb Klienta